Orrialde:Chants populaires du pays basque (1870).pdf/132

Orri hau berrikusi gabe dago


ZU ZIRA, ZU

(Ziberutarrez)

Zü zira zü, ekhiaren paria
Liliaren floria,
Eta mirail ezinago garbia!
Ikhusirik zure begithartia
Elizateke posible, maitia,
Düdan pazentzia,
Hambat zirade giorifikagarria!

Oi! krüdela, erierazi naizü,
Ütsüerazi naizü,
Ulhümpian eradükiten naizü!
Argitüren dela erraiten deitadazü;
Dembora da aitzina juaiten,
SekuTez argitzen,
Udüritzen zait naizula abundenatzen.