Orrialde:Chants populaires du pays basque (1870).pdf/148

Orri hau berrikusi gabe dago


CHARMAGARRIBAT BADIT

(Ziberutarrez)


 Charmagarribat badit maite bihotzeti,
Amodiotan gira biak alkharreki;
Haren aire charmantaz agrada niz bethi,
Parerik badiala ezpeitzeit uduri.

 — Nulaz erraiten düzü maite naizula ni?
Khorte egiten zaude zu beste orori.
Enezazula trompa, mintza zite klarki,
Esparantcha falsürik ez eman nihüri.

 — Chori papogorriak eijerki khantatzen,
Gaiazko alojia kampuan cherkhatzen;
Ni ere gisa berian nuzü edireiten,
Maitiak ezpadereit bortha idekiten.

 — Orai zireia jiten, gaiherdi onduan?
Iratzarririk nintzan eta zü goguan;
Zure botza cntzüten düdanin khampuan,
Ohetik jeiki eta jarten niz leihuan.