Orrialde:Chants populaires du pays basque (1870).pdf/156

Orri hau berrikusi gabe dago


ARGIZARIAK ZELUTIK

(Ziberutarrez)

 
Argizariak zelütik
Argitzen dizü eijerki;
Ene maite pollita eztüzu ageri
Zelüko Jinko Jaona! zer eginen düt nik
Zer eginen düt nik.

-Fiatik batere eztüzü,
Mündia erriz ari zaizü;
Bathü orotzaz agrada zira zü,
Bat har ezazü, hura aski dükezü,
Horrez segür nüzü.

— Urzo-aphalaren malürra
Galdüz geroztik laguna!
Triste dabethi bere bihotzetik,
Zeren ezpeitü maithatü bat baizik
Maithatü bat baizik.