Orrialde:Chants populaires du pays basque (1870).pdf/270

Orri hau berrikusi gabe dago


—Zük eztakizia jaon galant bat nizala,
Seküla trumpatzia phentsatü eztiana;
Ezpazira fidatzen gizon galant bati,
Etzitiala fida jagoiti besteri.


II

— Arrosa buketto bat, üztarilan sorthürik,
Igorri niriozün jaon hari goraintzi;
Lantharia niala haren baratzeti,
Untsa begira lezan nitzaz orhitürik.

Uste ükhen nukian plazer zükiala
Bere lantharetik ükheitez buketa;
Igorri ditadazüt nahi eztiala,
Lantharerik emanik orhitzen eztela.

Ene lili eijerra, hunki jin hizala!
Eztat, ez, nik eginen jaon harek bezala;
Freskorik hait etchekiren ene bulharrian,
Deithoratzen haidalarik jaon haren izenian.

Ene gazte lagünak libertitzen plazan,
Eta ni, malerusa, tristerik khamberan!
Jaon gazte eijer bati eman neron konfidantza:
Hura eni baliatü traidore bezala.