Orrialde:Chants populaires du pays basque (1870).pdf/285

Arazo bat gertatu da orria hau berrikusterakoan

-a

269

b-

GAIAZ EDER DA ARGIZARIA

}

Metr.

m l

er

76

  • E
  • ±f*=k
«t=

Colpiet. Cai

2* Cocplet. Ch;:r

-

-

az

ma -

gar

da

der

-

c

n

-

ar lo

a,

gi

-

za

n

zi

-

ra

di

^^E^r^t=^^^^^^^M -

bai

Ez

^T

-

-

ti

tar - zii

-

nez

e

-

w^m m^i Hai

en

-

Lo -

ba

pa -

zi

re -

ra

-

da

de

-

-

i

e

khi

-

a;

be

thi

-

a

ne

mai

-

ra

tzar

-

-

ti

-

-

zi

-

fe^ A

ren

-

Ez

o

-

haiñ

da

thoi

khen

char

-

nia

ga

-

n

he - ra

a

te

m

-

a

-

be

2=^'m mm A Ez

7

-

ren

o

da

haifi

-

thoi

-

khen

char

-

ma

a.

he

-

ra

-

-

be.