Orrialde:Demokrazia patriarkala.pdf/14

Arazo bat gertatu da orria hau berrikusterakoan

2. TAULA: IKERTUKO DIREN ALDAGAI ETA KONTZEPTUAK:

-

Merkantilizazio maila eta mota (merkatuarekiko dependentzia maila): § §

-

Desmerkantilizazioa §

-

§ §

§

§

Emakumeek gizonekiko duten independentzia (materialaren) maila. Prozesu hau, sistema kapitalistetan, bi modutan ematen da: • Merkatuaren bidez: emakumeak merkantilizatuz. Lehenik, merkantilizazio prozesua aztertu behar da, gero desmerkantilizazioa eman dadin. • Ongizate erregimenaren bidez: geroz eta zerbitzu-egiturabaliabide publiko gehiago, orduan eta desfamiliarizazio eta desmerkantilizazio handiagoa. Kapital ekonomikoa: diru sarrerak eta baliabide materialak (kuantitatiboa). Kapital soziala: giza taldeetan parte-hartzea eta kontaktuak – motak eta jarraitasuna (kuantitatiboa eta kualitatiboa). Kapital kulturala: • Gorpuztutako kapital kulturala: gorpuztutako ezagutza, transferiezina (kualitatiboa) (aztertuko da baina ez da neurtuko). • Objektibatutako kapital kulturala: sal daitekeena, kapital ekonomikoa lortzeko (kuantitatiboa). • Erakundetutako kapital kulturala: erakundeek zertifikatutako ezagutza (kuantitatiboa eta kualitatiboa). Kapital sinbolikoa (kualitatiboa): kapital moduan atzematen ez den kapitala, pentsamendu kategoria positiboen atxikipena - prestigioa eta autoritate sozial, intelektual, politiko eta tradizionalaren oinarri. Biolentzia sinbolikoaren kontrakoa. Biolentzia sinbolikoa: biolentzia moduan atzematen ez den biolentzia, pentsamendu kategoria negatiboen inposizioa, desprestigioa eta desautorizazioa artikulatzen duten kategorizazioak. Subjektu izatetik objektu izateko behar den dispositibo semiotikoa.

Patriarkalizioa: §

-

gizonen

Kapital edo botere ezberdinak: §

-

Emakumeek ongizatea lortzeko gizonekiko (familiako soldatarekiko, baliabideekiko) duten dependentzia

Desfamiliarizazioa: §

-

Emakumeek jasotzen dituzten baliabide eta zerbitzu publikoak merkatuan sartzen ez direnean –zenbatek, nortzuk eta nolako baliabide eta zerbitzuak–.

Familiarizazioa (ongizatea lortzeko emakumeen lan ez-ordainduarekiko dagoen dependentzia maila eta mota): §

-

Emakumeek merkatuan duten parte hartze maila (kuantitatiboa) Emakumeek merkatuan duten parte hartze mota (kualitatiboa)

Emakume klasearen esplotazioa eta menderakuntza prozesua sistema patriarkaletan

Despatriarkalizazioa: §

Emakume klasearen autonomia, ongizatea, demokratizazio maila handitzen duen prozesua.

burujabetza

eta

14