Orrialde:Demokrazia patriarkala.pdf/4

Orri hau berrikusi gabe dago


Aurkibidea


Helburuak eta hipotesiak 
 12
Lehen Helburua: EAEko ongizate erregimena eta kapitalen teoria 
 12
Bigarren Helburua: Patriarkatuaren birsortze mekanismoak lau dimentsioetan 
 18
Lan metodologia eta plangintza 
 21


I.KAPITULUA. PATRIARKATU LIBERALAREN LEHEN DIMENTSIOA: LAN ORDAINDUA ................................................................................................... 28 Aktibitate eta inaktibitate dualtasunari buruzko oinarrizko diagnostikoa...................... 32 EAEko kasuistika Europako testuinguruan ............................................................................... 36

Langabeziari buruzko oinarrizko diagnostikoa................................................................ 40 EAEko kasuistika Europako testuinguruan .............................................................................. 42

Diskriminazio patriarkala pentsioetan .............................................................................. 48 Birsortze patriarkala EAEko lan-harremanen esparruan .................................................. 52 Feminizazioa eta segregazioa lan ordainduan ................................................................. 60 Segregazioa lan adarraren, estatus profesionalaren eta kapital kulturalaren arabera .......... 65 Muturreko segregazioa: etxeko langileak eta zaintza .............................................................. 72

Kapital kulturala eta ekonomikoa: formazioa eta diskriminazioa .................................... 77 Kapital ekonomikoaren azterketa ..................................................................................... 80 Errenta ........................................................................................................................................ 80 Soldata arrakala ......................................................................................................................... 85

Ondorioak ........................................................................................................................... 89 Genero desberdintasunak lan ibilbidean .................................................................................. 89 Lanaldi partzialak ...................................................................................................................... 91 Segregazioa: hezkuntza, formazioa eta lana ............................................................................ 92 Enpresak, erakunde publikoak eta sindikaliazioa .................................................................... 92 Lan ordaindua, ez ordaindua eta erakunde publikoen politika publikoak .............................. 95 Soldata diskriminazio patriarkala kategorizazioaren/biolentzia sinbolikoaren bidez ........... 96

II.KAPITULUA. PATRIARKATU LIBERALAREN BIGARREN DIMENTSIOA: LAN EZ-ORDAINDUA ……………………………………………………………………………………….…. 98 Biolentzia sinbolikoa ....................................................................................................... 100 Lan ez ordaindua EAEn .................................................................................................... 110 Etxeko lana eta zaintza lana ............................................................................................ 110 Seme-alaben ardura eta laneratzea ........................................................................................ 111 Etxeko lanen ardura eta laneratzea ......................................................................................... 118

Zaintza lanaren inguruko datuak eta azalpenak ............................................................. 121 Ondorioak ......................................................................................................................... 125 Denbora Aurrekontuko Inkestak (DAI) .................................................................................... 126 4