Orrialde:Ebanyelio saindua San Luken arabera (1887).djvu/4

Arazo bat gertatu da orria hau berrikusterakoan

?unaren aitcinean, ?e aldian;
9 Apheztasuneco cos?maren arabera, chor?n erori cela usain ?çoaren ofritceco, eta ?a Jaunaren tem? ?an sartceco.
10 Eta yeden guciac ?mpoan ciren othoit?an, usain goçoa o?tcen çuten orenean.
11 Eta Jaunaren Ain?erua aguertu çayon, ?ain goçoco aldarearen ?uineco aldean çago?chutic.
12 Eta Zacharias tru?tu cen, hura ikhusi ?enean, eta beldurrez ?tu cen.
13 Bainan Aingue?c erran cion: Zacha?, ez içan beldurric, ?n çure othoitça en?a da, eta Elizabeth ?e emaztea erdico ?çu seme batez; eta ?huco duçu haren ?a Joannes,
14 Eta çure bozcariora eta çure alegrantcia içanen da; eta hainitçac bozcariatuco dire haren sortceaz:
15 Ecen handia içanen da Jaunaren aitcinean; eta eztu edanen ez arnoric, ez licurric; eta Izpiritu Sainduaz içanen da bethea amaren sabeletic beretic.
16 Eta hainitz Israeleco haur combertitu ditu bere Jainco Jaunrai.
17 Ecen yoanen da haren aitcinean Eliasen izpirituaz eta berthuteaz indartua, amoreagatic bihur ditçan aiten bihotaç haurren ganat, eta errebelatuac yustuen çuhurciarat, Jaunari preparatceco populu bat ongui disposatua.
18 Orduan Zachariasec erran cion Aingueruari: nola eçagutuco dut? ecen çaharra naiz, eta ene emazteac adin handia du.