Orrialde:Ebanyelio saindua San Luken arabera (1887).djvu/74

Arazo bat gertatu da orria hau berrikusterakoan

27 Bainan erranen du: erraiten dautçuet eztaquidala nongoac çareten; urrun çaitezte ni ganic, çuec oro gaistaqueriaco languileac.
28 Han içanen dire nigarrac eta hortz carrascac; ikhusten ditutçuenean Abraham, eta Izaac, eta Jacob, eta profeta guciac Jaincoaren erresuman, eta içanen çaretenean aurthiquiac camporat.
29 Ethorrico dire orobat iguzqui atheratcetic, eta iguzqui sartcetic, eta ipharretic, eta egüerditic, mahainean içanen direnac Jaincoaren erresuman.
30 Eta huna, azquen direnac içanen dire lehenac, eta lehen direnac içanen dire azquenac.
31 Eta egun hartan berean Pharisau cembait ethorri ciren hura ganat eta erran cioten: urrun çaite eta hemendic; ecen desec hil nahi çai
32 Eta ihardets[illegible]ten: ç[illegible]azte eta [illegible]çue acheri horri: h[illegible]casatcen ditut demonioac, eta akhatcen dut egun eta bi sendatcen, eta hir[illegible]garren egunean ak[illegible]batcen naiz.
33 Hartacotz ib[illegible] behar naiz egun e[illegible]bihar, eta etci; ece ezta guerthatcen profeta bat hilcerat Jerusalemetic campo.
34 Jerusalem, Jerusalem, profetac hilcen ditucanac, eta harricatcen hiri igorriac direnac; cembat aldiz nahi içan ditut bildu hire haurrac, oiloac bilcen dituen beçala bere umeac bere hega en azpirat, eta eztuc nahi içan.
35 Huna çuen etchea husta içaiterat doha;