Orrialde:Larramendi 1745 dictionary body.pdf/64

Orri hau balidatu da
A D.

Aducir, antiquado, lo miſmo que traher,

llevar.

Adufe, zaldabaya, arrazcoa. Lat. Tym-

panum.

Adufero , zaldabailaria , arrazcoala-

ria. Tympanotriba, æ.

Adufero , el que los haze , zaldabaiqui-

ña. Lat. Tympanorum factor.

Adula , vn termino ſin agua , urbagueco,

barrutia. Lat. Locus rigatione carens.

Adula , lo miſmo que manada, veaſe.

Adular , liſonjear , loſenchatu , lauſen-

gatu. Lat. Adulari, aſſentari.

Adulado, lauſengatua. Lat. Adulatione,

exceptus , a , um.

Adulador , lauſengaria , loſencharia,

lauſengatzallea. Lat. Adulatio , aſſen-
tator, ris.

Adulacion , lauſenga, loſencha. Lat. Adu-

latio, aſſentatio , nis.

Adulterar , cometer pecado con muger

agena , iñoren emaztearequin ara-
guizco becatua eguitea , iauquitea,
beſterenganatzea. Lo miſmo con ma-
rido de otra , iñoren ſenarrarequin:
adulteratzea. Lat. Adultero.

Adultero , beſterenaz araguizco becatu-

guillea , beſterenganaria , adulteroa.
Lat. Adulter, eri ; mæchus , i.

Adulterio , beſterenaz aragui-becatua,

adulterioa. Lat. Adulterium, ij.

Adulterar , contrahazer , viciar , contra-

guin, naſtu, nahaſsi. Lat. Adultero,
as. Oro adulterado , urre contragui-
na: Plata adulterada, cillar nahaſsia,
naſtuá. Lat. Adulterinum aurum , ar-
gentum.

Adulterado aſsi , contraguiña , naſtua,

nahaſsia. Lat. Adulteratus , a , um.

Adulterador , contraeguillea, naſtatza-

llea, naſtaria, nahaſcaria. Lat. Adul-
terator , corruptor, ris.

Adulto , gaztetua, gazte-adinecoa , au-

rra eztana , ſeiña eztana , aci dana.
Lat. Adultus.

Aduſto , errea , ſucartua. Lat. Aduſtus,

a , um. Eſte es un hombre aduſto , au
da guizon erré, ſucartu bat , becoſco-
dun bat , aſſerré bat. Lat. Homo au-
ſterus , tetricus , durior.

Advenedizo, etorquia, arrotzá , atze-

rricoa, campocoa , campotic datorre-
na. Lat. Advena , æ ; exterus , a, um.

Advenimiento , etorrera. Lat. Adven-

tus , us.

Adverbio , ala deitzen diogu verboari

dairraican eraiſcun bati , eta aren
adieracia nolatzen duenari , eguin,
orra verboa ; gaizqui, ondó , ederqui,
itſuſ-